Available courses

EWIS REFRESHER COURSE Group 1+2

Electrical Wiring Interconnecting Systems

 • The course is intended for target groups 1 and 2:
  • group 1 – qualified personnel performing maintenance on the systems EWIS
  • group 2 – qualified personnel performing inspection on the systems EWIS
 • The course covers the requirements of Annex III to the Decision ED 2008/007/R of 29.8.2008 AMC 20-22 with regard to target groups 1 and 2.

Content of course:

 • Modul A:  General EWIS Practices
 • Modul B:  Wiring practices documentation
 • Modul C:  Inspections
 • Modul D:  Housekeeping
 • Modul E:  Wire
 • Modul F:  Connective device
 • Modul G: Connective device repair


EWIS Initial Course Group 1+2

Electrical Wiring Interconnecting Systems

 • The course is intended for target groups 1 and 2:
  • group 1 – qualified personnel performing maintenance on the systems EWIS
  • group 2 – qualified personnel performing inspection on the systems EWIS
 • The course covers the requirements of Annex III to the Decision ED 2008/007/R of 29.8.2008 AMC 20-22 with regard to target groups 1 and 2.

Content of course:

 • Modul A:  General EWIS Practices
 • Modul B:  Wiring practices documentation
 • Modul C:  Inspections
 • Modul D:  Housekeeping
 • Modul E:  Wire
 • Modul F:  Connective device
 • Modul G: Connective device repair

EWIS REFRESHER COURSE Group 3-5

Electrical Wiring Interconnecting Systems

 • The course is intended for target groups 3, 4 and 5:
  • group 3 – personnel performing engineering of systems EWIS
  • group 4 – aircraft maintenance personnel who do not inspect and maintain systems EWIS
  • group 5 – personnel performing other engineering and aircraft maintenance planning
 • The course covers the requirements of Annex III to the Decision ED 2008/007/R of 29.8.2008 AMC 20-22 with regard to target groups 3, 4 and 5.

Content of course:

 • Modul A:  General EWIS Practices
 • Modul B:  Wiring practices documentation
 • Modul C:  Inspections
 • Modul D:  Housekeeping
 • Modul E:  Wire
 • Modul F:  Connective device


EWIS Initial Course Group 3-5

Electrical Wiring Interconnecting Systems

 • The course is intended for target groups 3, 4 and 5:
  • group 3 – personnel performing engineering of systems EWIS
  • group 4 – aircraft maintenance personnel who do not inspect and maintain systems EWIS
  • group 5 – personnel performing other engineering and aircraft maintenance planning
 • The course covers the requirements of Annex III to the Decision ED 2008/007/R of 29.8.2008 AMC 20-22 with regard to target groups 3, 4 and 5.

Content of course:

 • Modul A:  General EWIS Practices
 • Modul B:  Wiring practices documentation
 • Modul C:  Inspections
 • Modul D:  Housekeeping
 • Modul E:  Wire
 • Modul F:  Connective device


EWIS REFRESHER COURSE Group 6-8

Electrical Wiring Interconnecting Systems

 • The course is intended for target groups 6, 7 and 8:
  • group 6 – other staff whose duties bring them into contact with the EWIS systems (technical support personnel, airport personnel, aircraft material supplies, etc.)
  • group 7 – pilot flight crew
  • group 8 – cabin flight crew
 • The course covers the requirements of Annex III to the Decision ED 2008/007/R of 29.8.2008 AMC 20-22 with regard to target groups 6, 7 and 8.

Content of course:

 • Modul A:  General EWIS Practices
 • Modul C:  Inspection
 • Modul D:  Housekeeping
 • Modul E:   Wire


EWIS Initial Course Group 6-8

Electrical Wiring Interconnecting Systems

 • The course is intended for target groups 6, 7 and 8:
  • group 6 – other staff whose duties bring them into contact with the EWIS systems (technical support personnel, airport personnel, aircraft material supplies, etc.)
  • group 7 – pilot flight crew
  • group 8 – cabin flight crew
 • The course covers the requirements of Annex III to the Decision ED 2008/007/R of 29.8.2008 AMC 20-22 with regard to target groups 6, 7 and 8.

Content of course:

 • Modul A:  General EWIS Practices
 • Modul C:  Inspection
 • Modul D:  Housekeeping
 • Modul E:   Wire


HF REFRESHER COURSE

Human Factors

 • The course is intended for all personnel in the aviation industry who are part of the employees MRO and CAMO.  
 • The course meets the requirements of EASA Part-145.A.30 (e) and related AMC and GM.

Content of course:

 • Definitions and models HF
 • Risk analysis, training and motivation
 • Human performance and its factors
 • Communication
 • Teamwork
 • Stress and fatigue
 • HF applications in operation and human errors

HF Initial Course

Human Factors

 • The course is intended for all personnel in the aviation industry who are part of the employees MRO and CAMO.  
 • The course meets the requirements of EASA Part-145.A.30 (e) and related AMC and GM.

Content of course:

 • Definitions and models HF
 • Risk analysis, training and motivation
 • Human performance and its factors
 • Communication
 • Teamwork
 • Stress and fatigue
 • HF applications in operation and human errors


FTS refresher course Phase 2

Fuel Tank Safety

 • The course is intended for personnel of Phase 2: Phase 2 - Part-145 approved maintenance personnel who are required to plan, perform, supervise, inspect and certify the maintenance of the aircraft and its fuel system components.
 • The course meets the requirements of Part 145 of the Appendix IV AMC (EASA ED 2009/007/R) for FTS Phase 2.

Content of course:

 • Theoretical background of fuel tank safety risks
 • Major accidents related to fuel tank systems
 • SFAR 88 of FAA and INT POL 25/12 of JAA
 • Explanation of terms and concepts
 • Examples of documentation
 • Safety of fuel tanks during maintenance
 • Installed flammability reduction systems
 • Recording of maintenance actions

FTS Initial course Phase 2

Fuel Tank Safety

 • The course is intended for personnel of Phase 2: Phase 2 - Part-145 approved maintenance personnel who are required to plan, perform, supervise, inspect and certify the maintenance of the aircraft and its fuel system components.
 • The course meets the requirements of Part 145 of the Appendix IV AMC (EASA ED 2009/007/R) for FTS Phase 2.

Content of course:

 • Theoretical background of fuel tank safety risks
 • Major accidents related to fuel tank systems
 • SFAR 88 of FAA and INT POL 25/12 of JAA
 • Explanation of terms and concepts
 • Examples of documentation
 • Safety of fuel tanks during maintenance
 • Installed flammability reduction systems
 • Recording of maintenance actions


EWIS INICIAČNÍ KURZ Skupina 1-2

Electrical Wiring Interconnecting Systems / Propojovací systémy elektrického vedení

 • Kurz je určen pro cílové skupiny 1 a 2:
  • skupina 1 – kvalifikovaný personál provádějící údržbu na systémech EWIS
  • skupina 2 – kvalifikovaný personál provádějící inspekce na systémech EWIS
 • Kurz pokrývá požadavky přílohy III rozhodnutí ED 2008/007/R ze dne 29.8.2008 AMC 20-22 s ohledem na cílové skupiny 1 a 2.


Obsah kurzu:

 • Modul A:  Obecné postupy EWIS
 • Modul B:  Dokumentace postupů
 • Modul C:  Inspekce
 • Modul D:  Čištění
 • Modul E:  Vodič
 • Modul F:  Spojovací zařízení
 • Modul G: Opravy spojovacího zařízení


EWIS INICIAČNÍ KURZ Skupina 3-5

Electrical Wiring Interconnecting Systems / Propojovací systémy elektrického vedení

 • Kurz je určen pro cílové skupiny 3, 4 a 5:
  • skupina 3 – personál provádějící inženýring systémů EWIS
  • skupina 4 – personál údržby letadel, který neprovádí inspekce a údržbu systémů EWIS
  • skupina 5 – personál provádějící ostatní inženýring a plánování údržby letadel
 • Kurz pokrývá požadavky přílohy III rozhodnutí ED 2008/007/R ze dne 29. 8. 2008 AMC 20-22 s ohledem na cílové skupiny 3, 4 a 5.


Obsah kurzu:

 • Modul A:  Obecné postupy EWIS
 • Modul B:  Dokumentace postupů
 • Modul C:  Inspekce
 • Modul D:  Čištění
 • Modul E:  Vodič
 • Modul F:  Spojovací zařízení


Jak postupovat?

 1. Prostudujte Studijní materiál
 2. Spusťte Test

EWIS INICIAČNÍ KURZ Skupina 6-8

Electrical Wiring Interconnecting Systems / Propojovací systémy elektrického vedení

 • Kurz je určen pro cílové skupiny 6, 7 a 8:
  •  skupina 6 – ostatní personál jehož povinnosti je přivedou do kontaktu se systémy EWIS (personál technické podpory, letištní personál, zásobování leteckým materiálem apod.)
  •  skupina 7 – pilotní letový personál
  •  skupina 8 – palubní letový personál
 • Kurz pokrývá požadavky přílohy III rozhodnutí ED 2008/007/R ze dne 29. 8. 2008 AMC 20-22 s ohledem na cílové skupiny 6, 7 a 8.


Obsah kurzu:

 • Modul A:  Obecné postupy EWIS
 • Modul C:  Inspekce 
 • Modul D:  Čištění 
 • Modul E:  Vodič 

HF INICIAČNÍ KURZ

Human Factors / Lidské činitele

 • Kurz je určen pro veškerý personál v leteckém průmyslu, který je součástí zaměstnanců MRO a CAMO.  
 • Kurz splňuje požadavky EASA Part-145.A.30 (e) a související AMC a GM.

Obsah kurzu:

 • Definice a modely HF
 • Analýza rizik, výcvik a motivace
 • Lidská výkonnost a její faktory
 • Komunikace
 • Týmová práce
 • Stres a únava
 • Aplikace HF v provozu a lidské chyby

FTS OBNOVOVACÍ KURZ Fáze 2

Fuel Tank Safety / Bezpečnost palivových nádrží

 • Kurz je určen pro personál Fáze 2 - Pracovníci schválené údržby podle části 145, kteří jsou povinni plánovat, provádět, dohlížet, kontrolovat a certifikovat údržbu letadla a jeho součástí palivového systému.
 • Kurz splňuje požadavky části 145 dodatku IV AMC (EASA ED 2009/007/R) pro FTS fáze 2¨

Obsah kurzu:
 • Teoretické pozadí rizika bezpečnosti palivových nádrží
 • Hlavní nehody související se systémy palivových nádrží
 • SFAR 88 FAA a INT POL 25/12 JAA
 • Vysvětlení pojmů a konceptů
 • Příklady dokumentace
 • Bezpečnost palivových nádrží během údržby
 • Instalované systémy snižování hořlavosti
 • Zaznamenávání údržbových akcí

EWIS OBNOVOVACÍ KURZ Skupina 1-2

Electrical Wiring Interconnecting Systems / Propojovací systémy elektrického vedení

 • Kurz je určen pro cílové skupiny 1 a 2:
  • skupina 1 – kvalifikovaný personál provádějící údržbu na systémech EWIS
  • skupina 2 – kvalifikovaný personál provádějící inspekce na systémech EWIS
 • Kurz pokrývá požadavky přílohy III rozhodnutí ED 2008/007/R ze dne 29.8.2008 AMC 20-22 s ohledem na cílové skupiny 1 a 2.


Obsah kurzu:

 • Modul A:  Obecné postupy EWIS
 • Modul B:  Dokumentace postupů
 • Modul C:  Inspekce
 • Modul D:  Čištění
 • Modul E:  Vodič
 • Modul F:  Spojovací zařízení
 • Modul G: Opravy spojovacího zařízení

EWIS OBNOVOVACÍ KURZ Skupina 3-5

Electrical Wiring Interconnecting Systems / Propojovací systémy elektrického vedení

 • Kurz je určen pro cílové skupiny 3, 4 a 5:
  • skupina 3 – personál provádějící inženýring systémů EWIS
  • skupina 4 – personál údržby letadel, který neprovádí inspekce a údržbu systémů EWIS
  • skupina 5 – personál provádějící ostatní inženýring a plánování údržby letadel
 • Kurz pokrývá požadavky přílohy III rozhodnutí ED 2008/007/R ze dne 29. 8. 2008 AMC 20-22 s ohledem na cílové skupiny 3, 4 a 5.


Obsah kurzu:

 • Modul A:  Obecné postupy EWIS
 • Modul B:  Dokumentace postupů
 • Modul C:  Inspekce
 • Modul D:  Čištění
 • Modul E:  Vodič
 • Modul F:  Spojovací zařízení

EWIS OBNOVOVACÍ KURZ Skupina 6-8

Electrical Wiring Interconnecting Systems / Propojovací systémy elektrického vedení

 • Kurz je určen pro cílové skupiny 6, 7 a 8:
  •  skupina 6 – ostatní personál jehož povinnosti je přivedou do kontaktu se systémy EWIS (personál technické podpory, letištní personál, zásobování leteckým materiálem apod.)
  •  skupina 7 – pilotní letový personál
  •  skupina 8 – palubní letový personál
 • Kurz pokrývá požadavky přílohy III rozhodnutí ED 2008/007/R ze dne 29. 8. 2008 AMC 20-22 s ohledem na cílové skupiny 6, 7 a 8.


Obsah kurzu:

 • Modul A:  Obecné postupy EWIS
 • Modul C:  Inspekce 
 • Modul D:  Čištění 
 • Modul E:  Vodič 

HF OBNOVOVACÍ KURZ

Human Factors / Lidské činitele

 • Kurz je určen pro veškerý personál v leteckém průmyslu, který je součástí zaměstnanců MRO a CAMO.  
 • Kurz splňuje požadavky EASA Part-145.A.30 (e) a související AMC a GM.

Obsah kurzu:

 • Definice a modely HF
 • Analýza rizik, výcvik a motivace
 • Lidská výkonnost a její faktory
 • Komunikace
 • Týmová práce
 • Stres a únava
 • Aplikace HF v provozu a lidské chyby

FTS OBNOVOVACÍ KURZ Fáze 2

Fuel Tank Safety / Bezpečnost palivových nádrží

 • Kurz je určen pro personál Fáze 2 - Pracovníci schválené údržby podle části 145, kteří jsou povinni plánovat, provádět, dohlížet, kontrolovat a certifikovat údržbu letadla a jeho součástí palivového systému.
 • Kurz splňuje požadavky části 145 dodatku IV AMC (EASA ED 2009/007/R) pro FTS fáze 2¨

Obsah kurzu:
 • Teoretické pozadí rizika bezpečnosti palivových nádrží
 • Hlavní nehody související se systémy palivových nádrží
 • SFAR 88 FAA a INT POL 25/12 JAA
 • Vysvětlení pojmů a konceptů
 • Příklady dokumentace
 • Bezpečnost palivových nádrží během údržby
 • Instalované systémy snižování hořlavosti
 • Zaznamenávání údržbových akcí

Periodické přezkoušení certifikovaného personálu. Provádí se jednou za 2 roky. Cílem je ověření znalostí, systémů a předpisů. Test se skládá ze 20 otázek a je požadovaná 75% úspěšnost.

K dispozici jsou celkem 3 pokusy. Dva jsou online formou, pokud testovaný neuspěje, třetí opravný pokus je před komisí složené ze zástupců TÚ, QA a PL.